सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : गौरब लामिछाने, आशिष महर्जन

मोबाइल : ९८४१५७४८७०,  ९८४९१९९९८३

इमेल : info@lmc.gov.np

विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी भिडियो सामाग्रीwww.youtube.com/watch?v=MntXT79kMRs